نام اخبار ایران تصویر انگلیس انگلیسی

نام: اخبار ایران تصویر انگلیس انگلیسی اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار پزشکی استرس تنگی نفس می آورد

متخصص ریه گفت: در بیماری‌های اضطرابی که تنگی نفس را در پی دارد، بررسی علل عضوی مثل آسم، نارسایی قلبی، آسیب‌های عفونی و غیرعفونی ریه ضرورت دارد.

استرس تنگی نفس می آورد

استرس تنگی نفس می آورد

عبارات مهم : احساس

متخصص ریه گفت: در بیماری های اضطرابی که تنگی نفس را در پی دارد، بررسی علل عضوی مثل آسم، نارسایی قلبی، آسیب های عفونی و غیرعفونی ریه ضرورت دارد.

به گزارش فارس، حسن الله صادقی متخصص ریه با اشاره به تنگی نفس مرتبط با استرس گفت: تنگی نفس احساس شخصی است که درد آن جهت افراد غیرمبتلا قابل وصف نیست و از نظر سازوکار بدن، تنگی نفس نیز به عنوان درد محسوب می شود.

استرس تنگی نفس می آورد

وی گفت: تنگی نفس احساس تلخ از تنفس یا کوتاهی نفس عنوان می شود و به عبارت دیگر، ممکن است بعضی از افراد درد آن را احساس سنگینی در قفسه سینه بیان کنند.

صادقی ادامه داد: تنگی نفس در اغلب مواقع به معنی وجود مسئله و بیماری در ریه ها و عضلات تنفس هست؛ گاه ممکن است بدون هیچ یک از این موارد ذکر شده، احساس تنگی نفس ایجاد شود.

متخصص ریه گفت: در بیماری‌های اضطرابی که تنگی نفس را در پی دارد، بررسی علل عضوی مثل آسم، نارسایی قلبی، آسیب‌های عفونی و غیرعفونی ریه ضرورت دارد.

این متخصص ریه اظهار داشت: تنگی نفس در افرادی که به استرس یا حملات پانیک مبتلا می شوند ممکن است به تنفس های تند و سریع منجر شود؛ همچنین به علت دفع بیش از حد دی اکسیدکربن از بدن، امکان زیاد کردن قلیایی بودن خون، ایجاد گزگز، پرش عضلانی و حتی تشنج وجود دارد.

وی ادامه داد: علائم ذکرشده، وجود بیماری و استمرار آن را نشان می دهد، از طرف دیگر تنگی نفس حاصل از بیماری های ریوی و قلبی به علت احساس تلخ و ترساندن حیات در افراد مبتلا، احساس اضطراب، نگرانی و درنهایت بیماری معنوی را در افراد ایجاد می کند.

صادقی در آخر گفت: در بیماری های اضطرابی، بررسی علل عضوی مثل آسم، نارسایی قلبی، آسیب های عفونی و غیرعفونی ریه و… ضرورت دارد. همچنین در صورت نبودن بیماری عضوها، بیماری معنوی است و باید جهت درمان آن سریعاً اقدام شود.

استرس تنگی نفس می آورد

واژه های کلیدی: احساس | استرس | بیماری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs