نام اخبار ایران تصویر انگلیس انگلیسی

نام: اخبار ایران تصویر انگلیس انگلیسی اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویر العمل یک تبرئه شده است بعد از تحمل ۲۷ سال زندان!

سالن یکی از دادگاه های آمریکا لحظات تاثیرگذاری را شاهد بود؛ هنگامی که قاضی متهم را بعد از ۲۷ سال گذراندن عمر در پشت میله های زندان به اتهام قتل مأمور پلیس بیگنا

تصویر العمل یک تبرئه شده است بعد از تحمل ۲۷ سال زندان!

تصویر العمل یک تبرئه شده است بعد از تحمل ۲۷ سال زندان!

عبارات مهم : تصویر

سالن یکی از دادگاه های آمریکا لحظات تاثیرگذاری را شاهد بود؛ هنگامی که قاضی متهم را بعد از ۲۷ سال گذراندن عمر در پشت میله های زندان به اتهام قتل مأمور پلیس بیگناه شناخت.

«جان» بعد از خوانده شدن حکم بیگناهی به شدت گریست. او وکیل خود را در صحنه ای عاطفی به آغوش کشید و به قاضی نزدیک شد و به نشانه ی تقدیر دستان او را به گرمی فشرد. جان گفت: “بیست وهفت سال گذشت و من جهت زندگی و اثبات بی گناهی ام جنگیدم…من مستحق هیچ کدام از چیزهایی که در این سالها بر من گذشت نبودم. من بیگناه و شریف هستم و هر لحظه بیگناه بودم”. او گفت: “مردی را به اشتباه مجرم شناختید و در زندان انداختید ولی گناهکار مهم هنوز آزاد است”.

تصویر العمل یک تبرئه شده است بعد از تحمل ۲۷ سال زندان!

سال پیش در ۱۳ آگوست سال ۱۹۹۱ میلادی دو مأمور پلیس به نام های رونالد نیچر و رابرت کروسون در ماشین پلیس نشسته بودند که دو نفر به سمت آنها شلیک کردند. بنا به گزارش پلیس این دو نفر قصد دزدی از ماشین پلیس را داشتند. نیچر با اصابت پنج گلوله و بر اثر شدت جراحات از دنیا رفت و کروسون نجات یافت. پلیس براساس معلوماتی که منبع آن ناشناس و مجهول بود “جان بون” که آن وقت ۱۴ سال داشت و همدست فرضی او روزین هارگروف را در این ماجرا گناهکار شناخت.

کروسون افسر پلیس تنها شاهد ماجرا بود و تصویر این دو را از میان مجموعه ای از تصویر ها گزینش کرد و رأی دادگاه فقط با گذشت یک روز از محاکمه صادر شد. به تازگی قاضی زن شاندینا سیمپسون, جان بون را از اتهام قتل مأمور پلیس تبرئه کرده و او را بیگناه آشنا است.

سالن یکی از دادگاه های آمریکا لحظات تاثیرگذاری را شاهد بود؛ هنگامی که قاضی متهم را بعد از ۲۷ سال گذراندن عمر در پشت میله های زندان به اتهام قتل مأمور پلیس بیگنا

تابناک

واژه های کلیدی: تصویر | زندان | دادگاه | اخبار گوناگون

تصویر العمل یک تبرئه شده است بعد از تحمل ۲۷ سال زندان!

تصویر العمل یک تبرئه شده است بعد از تحمل ۲۷ سال زندان!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs